Італійська мова – дуже древня, вона походить від народної латини, яка колись була розповсюджена на території країни. Цією мовою розмовляють у Ватикані, Сан-Марино та Швейцарії (наряду з німецькою і французькою). Були часи, коли італійську мову вважали вульгарною та просторічною, якщо порівнювати з чистою латиною, проте зараз нею розмовляють мільйони людей.

Від епохи Ренесансу до наших днів

Починаючи з епохи Відродження, найбільшої популярності набув тосканський діалект. На ньому розмовляли та творили Данте, Петрарка, Боккаччо. Літературна італійська мова сформувалася приблизно у 18-19-му столітті. Але вона має безліч діалектів, що у деяких регіонах вважаються офіційними.

Італійська мова відноситься до романської сім’ї. Раніше її використовували разом з латиною, старофранцузькою та старопровансальською мовами. Коли, після Risorgimento італійську мову признали офіційною, її почали використовувати у своїх трудах науковці, наприклад, Галілей, філософи та літератори. А під час Першої світової війни літературна італійська мова допомагала солдатам з різних регіонів розуміти один одного.

Коментарі